کاربر "babak souri_85707406"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "babak souri_85707406"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #820)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط babak souri_85707406 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط babak souri_85707406 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "babak souri_85707406"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1786 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.421,541 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.93652 بازدید
...