کاربر "anahita"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: آناهیتا آذر
محل زندگی: آذربایجان شرقی
وب سایت:
درباره: در حال کارآموزی شبکه و اینترنت

فعالیت های "anahita"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #300)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط anahita ›
جواب ها: 19تمام جواب های ارائه شده توسط anahita ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 9 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "anahita"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19452 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22398 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.473,081 بازدید
+1 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 254.85594,556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.711,351 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.0814,642 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 23.5656,608 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 91.86199,989 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.052,420 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.825,823 بازدید
...