کاربر "amin modaresi_376609"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "amin modaresi_376609"

امتیاز: 32 امتیاز (رتبه #310)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط amin modaresi_376609 ›
جواب ها: 1 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط amin modaresi_376609 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amin modaresi_376609"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3249 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4162 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4665 بازدید
...