کاربر "alizamani1990"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "alizamani1990"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #526)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط alizamani1990 ›
جواب ها: 1 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط alizamani1990 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "alizamani1990"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4529 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1457 بازدید
...