کاربر "ali96"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ali96"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #609)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط ali96 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط ali96 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ali96"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18293 بازدید
...