کاربر "akbar696"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "akbar696"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #381)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط akbar696 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط akbar696 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "akbar696"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2167 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25210 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21693 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08117 بازدید
...