کاربر "ak520"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم کریمی
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ak520"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط ak520 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط ak520 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ak520"

0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 1.92491 بازدید
...