کاربر "ahmad70"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ahmad70"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #527)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط ahmad70 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط ahmad70 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ahmad70"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.492,104 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28406 بازدید
...