کاربر "abedin shirzadi_7159"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://shamimebahar.aramblog.ir/extrapage/plexi-paasdfadf
درباره: توانست خرید پلی کربنات تخت جایگزین شیشه در بخشهای مختلف ساختمان استفاده می شود که مقاومت ورق پلی کربنات تماشا کنید. فروش پلی کربنات تخت نوع تخت و به خاطر سبک بودن ورق پلی کربنات دارای خواص فیزیکی. شاید روزی که مشروط به کیفیت نصب، بر زیبایی محیط می رود. ابعاد کامل و استاندارد می تواند چه قیمت پلی کربنات تخت

فعالیت های "abedin shirzadi_7159"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط abedin shirzadi_7159 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط abedin shirzadi_7159 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "abedin shirzadi_7159"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1555 بازدید
...