کاربر "abbas_kh"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "abbas_kh"

امتیاز: 222 امتیاز (رتبه #89)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط abbas_kh ›
جواب ها: 18 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط abbas_kh ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "abbas_kh"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08272 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.0422,023 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07209 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06202 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11333 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27836 بازدید
+2 رأی
7 جواب میانگین بازدید روزانه 14.9447,392 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05170 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.692,155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.327,440 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.411,286 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3950 بازدید
...