کاربر "TruthPraiser"

زمان عضویت: 2 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "TruthPraiser"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #608)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط TruthPraiser ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط TruthPraiser ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "TruthPraiser"

...