کاربر "Soraya Ashrafi_85195"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Soraya Ashrafi_85195"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #330)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Soraya Ashrafi_85195 ›
جواب ها: 2 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Soraya Ashrafi_85195 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Soraya Ashrafi_85195"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3582 بازدید
...