کاربر "Sina-Deuxshiri"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: سید سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Sina-Deuxshiri"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #459)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Sina-Deuxshiri ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Sina-Deuxshiri ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Sina-Deuxshiri"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 115 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6259 بازدید
...