کاربر "Sina Deuxshiri"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "Sina Deuxshiri"

امتیاز: 435 امتیاز (رتبه #51)
سوال ها: 74 (53 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Sina Deuxshiri ›
جواب ها: 15 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Sina Deuxshiri ›
نظرها: 52
رأی های داده شده: 2 سوال, 100 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 52 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Sina Deuxshiri"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.3313 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 5.4338 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4722 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8117 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.46121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48129 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2439 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4580 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.771,888 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4108 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.68189 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3291 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2468 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2890 بازدید
...