کاربر "Sina Deuxshiri"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "Sina Deuxshiri"

امتیاز: 455 امتیاز (رتبه #49)
سوال ها: 74 (53 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Sina Deuxshiri ›
جواب ها: 15 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Sina Deuxshiri ›
نظرها: 52
رأی های داده شده: 2 سوال, 100 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 57 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Sina Deuxshiri"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1643 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38106 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.259 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0926 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75233 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72387 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23103 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 15.699,428 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29157 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.52285 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36202 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2117 بازدید
...