کاربر "Sina Deuxshiri"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا دوشیری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "Sina Deuxshiri"

امتیاز: 450 امتیاز (رتبه #49)
سوال ها: 74 (53 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Sina Deuxshiri ›
جواب ها: 15 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Sina Deuxshiri ›
نظرها: 52
رأی های داده شده: 2 سوال, 100 جواب
رأی های داده شده: 100 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 56 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Sina Deuxshiri"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2919 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6747 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4434 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2420 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.62160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56186 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2455 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3688 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.913,085 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36119 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65222 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2795 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2173 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2597 بازدید
...