کاربر "Shahram Farmanesh_39"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Shahram Farmanesh_39"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #617)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Shahram Farmanesh_39 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Shahram Farmanesh_39 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Shahram Farmanesh_39"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.555 بازدید
...