کاربر "Saba Sadri"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Saba Sadri"

امتیاز: 40 امتیاز (رتبه #248)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Saba Sadri ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط Saba Sadri ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saba Sadri"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32431 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41470 بازدید
+3 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28839 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23328 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28212 بازدید
...