کاربر "Rambod"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Rambod"

امتیاز: 19 امتیاز (رتبه #513)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط Rambod ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Rambod ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 3 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Rambod"

–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08280 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,547 بازدید
+4 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14497 بازدید
–2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17612 بازدید
...