کاربر "Prince of Persia ha_"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Prince of Persia ha_"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #790)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط Prince of Persia ha_ ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Prince of Persia ha_ ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Prince of Persia ha_"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2926 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4952 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4851 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2150 بازدید
...