کاربر "Nargess"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://bazareayegh.com/
درباره:

فعالیت های "Nargess"

امتیاز: 4 امتیاز (رتبه #1,377)
سوال ها: 5 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nargess ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط Nargess ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nargess"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.85154 بازدید
...