کاربر "MrAli"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://alihzadeh.blog.ir
درباره:

فعالیت های "MrAli"

امتیاز: 17 امتیاز (رتبه #517)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط MrAli ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط MrAli ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "MrAli"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,789 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 24.249,789 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 6.3515,041 بازدید
...