کاربر "Mehwdilip"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی: مهدی غفاری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: علاقه مند به اینترنت , طراح گرافیک

فعالیت های "Mehwdilip"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #609)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط Mehwdilip ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Mehwdilip ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Mehwdilip"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2836 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3852 بازدید
...