کاربر "Loghman"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سیدمحمدلقمان دستغیب
محل زندگی: ایران - شیراز
وب سایت: www.loghman.ir
درباره: برنامه نویس
تخصص ها
Delphi
Java
C++
C#
PHP
Javascript
...

فعالیت های "Loghman"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #268)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Loghman ›
جواب ها: 1 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Loghman ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Loghman"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36512 بازدید
...