کاربر "Kimia_aiia"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Kimia_aiia"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #373)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط Kimia_aiia ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط Kimia_aiia ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Kimia_aiia"

...