کاربر "Ken Thompson_8894569"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ken Thompson_8894569"

امتیاز: 4 امتیاز (رتبه #1,427)
سوال ها: 2 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Ken Thompson_8894569 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Ken Thompson_8894569 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ken Thompson_8894569"

...