کاربر "Hooman Hashemzade_20"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Hooman Hashemzade_20"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #900)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Hooman Hashemzade_20 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Hooman Hashemzade_20 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Hooman Hashemzade_20"

...