کاربر "Hamid Majedi_7887003"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Hamid Majedi
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Hamid Majedi_7887003"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #594)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Hamid Majedi_7887003 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Hamid Majedi_7887003 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Hamid Majedi_7887003"

...