کاربر "DeveloperIT"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "DeveloperIT"

امتیاز: 26 امتیاز (رتبه #317)
سوال ها: 4 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط DeveloperIT ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط DeveloperIT ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 5 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 16 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "DeveloperIT"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35267 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31250 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.421,229 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,395 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55450 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39374 بازدید
...