کاربر "DeveloperIT"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "DeveloperIT"

امتیاز: 26 امتیاز (رتبه #329)
سوال ها: 4 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط DeveloperIT ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط DeveloperIT ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 5 سوال, 11 جواب
رأی های داده شده: 16 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "DeveloperIT"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36367 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36385 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.61,811 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25283 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.681,585 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56616 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13146 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36439 بازدید
...