کاربر "Cina"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: Cina
محل زندگی: Tehran
وب سایت:
درباره: Java Developer

فعالیت های "Cina"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #971)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Cina ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Cina ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Cina"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.681,264 بازدید
...