کاربر "Aynaz.A"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: آیناز اکبری
محل زندگی: اردبیل
وب سایت:
درباره: انقدر از ته دل بخند تا روی تمام غصه دنیا روکم کنی

فعالیت های "Aynaz.A"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #491)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط Aynaz.A ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Aynaz.A ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Aynaz.A"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.320 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7351 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.435 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2848 بازدید
...