کاربر "Amirhoseyn Gorzin_33"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Amirhoseyn Gorzin_33"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #873)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Amirhoseyn Gorzin_33 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Amirhoseyn Gorzin_33 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Amirhoseyn Gorzin_33"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6739 بازدید
...