کاربر "Amir Hossein Majidi"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امیرحسین مجیدی
محل زندگی: قائمشهر
وب سایت:
درباره: دانشجوی مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

فعالیت های "Amir Hossein Majidi"

امتیاز: 17 امتیاز (رتبه #455)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Amir Hossein Majidi ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Amir Hossein Majidi ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Amir Hossein Majidi"

...