کاربر "Amin Jalalvand_14527"

زمان عضویت: 1 هفته
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: محمد امین جلال وند
محل زندگی: تهران
وب سایت: tabanhealth.com
درباره: مدیر گروه پزشکی تابان کلینیک جراحی لاغری در سراسر ایران
تحصیل کرده در دانشگاه تهران و میشگان

فعالیت های "Amin Jalalvand_14527"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Amin Jalalvand_14527 ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط Amin Jalalvand_14527 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Amin Jalalvand_14527"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.334 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27768 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.88832 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2544 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75106 بازدید
...