کاربر "Ali.varzeshi"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ali.varzeshi"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #345)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط Ali.varzeshi ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Ali.varzeshi ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ali.varzeshi"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25110 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33186 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2295 بازدید
...