کاربر "Ali Jm"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Ali Jm"

امتیاز: -2 امتیاز (رتبه #117,151)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط Ali Jm ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Ali Jm ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Ali Jm"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0593 بازدید
–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1201 بازدید
...