کاربر "AMIR"

زمان عضویت: 9 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "AMIR"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #287)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط AMIR ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط AMIR ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "AMIR"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 24.9389,216 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14510 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12416 بازدید
–1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07264 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14493 بازدید
...