کاربر "AMIR"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "AMIR"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #258)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط AMIR ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط AMIR ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "AMIR"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 39.5984,679 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13285 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13282 بازدید
–1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06129 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07156 بازدید
...