کاربر "قادر"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "قادر"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #488)
سوال ها: 5تمام سوال های پرسیده شده توسط قادر ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط قادر ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "قادر"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15387 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.664,309 بازدید
...