کاربر "ساعد قلی پور_6724709"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "ساعد قلی پور_6724709"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #827)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط ساعد قلی پور_6724709 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط ساعد قلی پور_6724709 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "ساعد قلی پور_6724709"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38253 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.781,199 بازدید
...