کاربر "دلارام72"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "دلارام72"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #588)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط دلارام72 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط دلارام72 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "دلارام72"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18104 بازدید
...