کاربر "برگ"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "برگ"

امتیاز: 32 امتیاز (رتبه #299)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط برگ ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط برگ ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "برگ"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.284,981 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0491 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06129 بازدید
...