کاربر "امید صمصامی_59528116"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "امید صمصامی_59528116"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #991)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط امید صمصامی_59528116 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط امید صمصامی_59528116 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "امید صمصامی_59528116"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.191 بازدید
...