جواب های ارائه شده توسط hamed.molai

1
جواب
0
جواب انتخاب شده بعنوان بهترین
2 آراء
جواب 7 سال قبل
شما می بایست تنظیمات خروجی صدا رو بر روی کارت گرافیک تنظیم کنید به معنای ساده تر می بایست کارت صدای
کانال تلگرام جواب یاب
...