جواب های ارائه شده توسط armanshetab

1
جواب
0
جواب انتخاب شده بعنوان بهترین
2 آراء
جواب 5 سال قبل
می توان برای جلو گیری از سرماخوردگی قرص سرماخودگی خورد البته پایین15سال باید نصف قرص را بخورد و بالا
کانال تلگرام جواب یاب
...