جواب های ارائه شده توسط Loghman

1
جواب
1
جواب انتخاب شده بعنوان بهترین
2 آراء
جواب 4 سال قبل
تقریباً  echo و print مشابه هم هستند. تفاوت echo و print در این است که echo میتونه چندین آرگوم
کانال تلگرام جواب یاب
...