بازی clash of clans

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1176 بازدید
من gmail خودمو به آدرس امریکا تغییر دادم و 35$ گیفت کارت شازژ کردم برای خرید gem ...
اما در بازی موقع خرید این خطا رو میده:
 your order was declined because it was considerd high-risk.please try again in 30 min
سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط ndind (0 امتیاز)
ویرایش 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
دوباره یه جوری با آی پی آمریکا برو.
جم خریدی یا از این حقه های مجانی؟
اگه راه مفدی رفتی به منم بگو برم!

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.743,320 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45650 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1129 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.852,936 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.221,980 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.581,036 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06110 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36677 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...