بازی clash of clans

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1179 بازدید
من gmail خودمو به آدرس امریکا تغییر دادم و 35$ گیفت کارت شازژ کردم برای خرید gem ...
اما در بازی موقع خرید این خطا رو میده:
 your order was declined because it was considerd high-risk.please try again in 30 min
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط ndind (0 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
دوباره یه جوری با آی پی آمریکا برو.
جم خریدی یا از این حقه های مجانی؟
اگه راه مفدی رفتی به منم بگو برم!

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.843,627 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44666 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11145 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.812,985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.22,031 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.571,057 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16301 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06118 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38731 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...