بازی clash of clans

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.09181 بازدید
من gmail خودمو به آدرس امریکا تغییر دادم و 35$ گیفت کارت شازژ کردم برای خرید gem ...
اما در بازی موقع خرید این خطا رو میده:
 your order was declined because it was considerd high-risk.please try again in 30 min
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط ndind (0 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
دوباره یه جوری با آی پی آمریکا برو.
جم خریدی یا از این حقه های مجانی؟
اگه راه مفدی رفتی به منم بگو برم!

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 34,097 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42675 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11160 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.743,023 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.182,094 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,079 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16306 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06121 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38763 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...