RIP برای تبادل جداول مسیر یابی از چه پورت و چه پروتکلی استفاده میکنه؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.08168 بازدید
RIP)routing information protocol) برای تبادل جداول مسیر یابی از چه پورت و چه پروتکلی استفاده میکنه؟
سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط SAMIRA (7,126 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط SAMIRA

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23499 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.753,809 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.856,459 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Milad (1,298 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26611 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12240 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26182 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6631 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13237 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...