خطای too few arguments to function `findmax' در زمان کامپایل برنامه به زبان C

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.09184 بازدید
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void findmax(int,int);
int main()
{
 int maxp;
 printf("Enter Numbe :\n");
 scanf("%d",&maxp);
 findmax();
 system("PAUSE");
 return 0;
}
void findmax(int i,int x,int maxp)
{
   for(i=2;i<=3;i++)
   {
    printf("Enter Number:\n");
    scanf("%d",&x);
    if(x>maxp)
     maxp=x;
     }/*end of for */
    printf("maximum%d",maxp);
}

برنامه بالا در زمان کامپایل خطای too few arguments to function `findmax' می دهد.

سوال 5 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Amir Hossein Majidi (17 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
هم اینجوری که بصورت نظر گفتین میشه و هم میتو نستین سوالو ویرایش کنید.
خب حالا جوابش چی میشه

1 جواب

+1 رأی
 
بهترین جواب

این خطا زمانی رخ می دهد که شما یک متد را با تعداد پارامتر های اشتباه فراخوانی کنید، در مورد شما، باید به متد findmax سه پارامتر از نوع int ارسال شود که شما در زمان فراخوانی findmax در متد main، هیچ پارامتری به آن پاس نکرده اید. در نتیجه خطای too few arguments to function `findmax' در زمان کامپایل برنامه دریافت می کنید.

جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (264 امتیاز)
انتخاب شده در 5 سال قبل توسط Amir Hossein Majidi
یه خورده ساده تر میشه توضیح بدین
در خط 10 برنامه شما متد findmax بدون پارامتر فراخوانی شده. در حالی که در تعریف متد findmax در خط 14 گفته شده است که باید برای فراخوانی findmax سه پارامتر به آن ارسال شود.
ممنونم.نگاه کردم اشکالش همونیه که شما گفتین
متشکر

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0484 بازدید
+3 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08171 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.071,544 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44924 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1390 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36103 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4274 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...