استفاده از عبارت شرطی If / Else در shell script

0 رأی
می خواهم مقایسه ای برروی یک متغییر که حاوی عدد است در shell script با استفاده از عبارت شرطی If / Else انجام دهم، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟
سوال 3 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (207 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار از ساختار if then else fi در shell script استفاده کنید:

IS_BUGFIX=1

if [ "$IS_BUGFIX" -eq "0" ]
then
echo "in normal mode"
else
echo "in bugfix mode"
fi
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (207 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب 104 بازدید
0 رأی
1 جواب 33 بازدید
+1 رأی
0 جواب 55 بازدید
0 رأی
1 جواب 197 بازدید
0 رأی
1 جواب 49 بازدید
0 رأی
1 جواب 65 بازدید
0 رأی
1 جواب 45 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...