استفاده از عبارت شرطی If / Else در shell script

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0690 بازدید
می خواهم مقایسه ای برروی یک متغییر که حاوی عدد است در shell script با استفاده از عبارت شرطی If / Else انجام دهم، چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟
سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (964 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار از ساختار if then else fi در shell script استفاده کنید:

IS_BUGFIX=1

if [ "$IS_BUGFIX" -eq "0" ]
then
echo "in normal mode"
else
echo "in bugfix mode"
fi
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (964 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0440 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0689 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0346 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0571 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0852 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...