اتصال (concat) یک متغیر به رشته (String) در shell script

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0565 بازدید

می خواهم در کد shell script، به یک متغیر که حاوی String است یک String دیگر را بچسبانم، عملگر concat در shell script چیست؟

سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
ویرایش 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

برای اتصال دو متغییر به یکدیگر یا یک متغییر به یک String، کافی است آنها را بدنبال یکدیگر بنویسید:

foo="Hello"
foo="$foo World"
echo $foo
> Hello World

a='hello'
b='world'
c=$a$b
echo $c
> helloworld
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)
انتخاب شده در 7 ماه قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0435 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0660 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0687 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0685 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0342 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14207 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0350 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,180 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...