ایجاد فولدر با استفاده از shell script در صورتی که فولدر وجود داشته خطا می دهد

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0346 بازدید

وقتی می خواهم با دستور زیر در shell script یک فولدر ایجاد کنم:

mkdir some_folder

خطای "mkdir: cannot create directory `some_folder': File exists" می دهد.

سوال 4 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (964 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

باید از دستور mkdir با پارامتر -p استفاده کنید:

mkdir -p some_folder

با این پارامتر در صورتی که فولدر وجود داشته باشد خطا نمی دهد.

جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (964 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0355 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14119 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0440 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0671 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12166 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0690 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0689 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15245 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0571 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08101 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...