کتابخانه تبدیل فایل PDF به عکس در جاوا

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.14200 بازدید

با استفاده از چه کتابخانه ای در جاوا می توان یک فایل PDF را تبدیل به عکس کرد (به ازای هر صفحه یک عکس)؟

سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار من با کتابخانه های Ghost4J و Apache PDFBox کار کردم که Ghost4J برای pdf های فارسی خیلی بهتر عمل می کنه، نمونه کد Ghost4J:

    PDFDocument document = new PDFDocument();
    File pdf = new File("sample.pdf");
    document.load(pdf);
    SimpleRenderer renderer = new SimpleRenderer();

    // set resolution (in DPI)
    renderer.setResolution(140);

    List<Image> images = renderer.render(document);

    for (int i = 0; i < images.size(); i++) {
      
      ImageIO.write((RenderedImage) images.get(i), "jpg",
		new File("page"+(i + 1) + ".jpg"));
      System.out.println("convert page "+(i+1));
    }

نمونه کد Apache PDFBox:

    PDDocument pdf = PDDocument.load(new FileInputStream("sample.pdf"), true);
    PDFImageWriter imageWriter = new PDFImageWriter();
    imageWriter.writeImage(pdf, "jpg", "", 1, pdf.getNumberOfPages(), "sample");
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (336 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12150 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14205 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14152 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91,079 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 24.9332,961 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63860 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17248 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2329 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.73130 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...